Home

Tenderloin

เนื้อวัวสันใน (Fillet หรือ Tenderloin)เทนเดอรอย

เนื้อวัวส่วนสันใน (Fillet หรือ Tenderloin) เนื้อละเอียดนุ่มมากที่สุด ไม่มีไขมัน นิยมอบย่างทั้งก้อนเลยครับ เป็นเนื้อส่วนที่ตัดจากกลางตัวเป็นส่วนที่อยู่สองข้างของแนวกระดูกสันหลัง

ส่วน filet mignon คือ เนื้อวัวส่วนสันในมีขนาดชิ้นเล็กที่สุด

T-bone

เนื้อวัวส่วนสันนอกติดกระดูก (T-bone หรือ Porterhouse)

เนื้อวัวส่วนสันนอกติดกระดูก (T-bone หรือ Porterhouse) เนื้อช่วงเอวของวัวตัดมาจากส่วนกลางพร้อมกระดูกรูปตัวที ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสันนอก (Sirloin) และเนื้อสันใน (Fillet) ภายในชิ้นเดียว

Rib eye

เนื้อวัวส่วนซี่โครง (Rip eye)

เนื้อวัวส่วนซี่โครง (Rip eye) เนื้ออนุ่ม รสเข้ม ตัดมาจากส่วนต้นซี่โครงที่ตัดแต่งกระดูกและเอ็นรอบนอกเหลือแต่เนื้อส่วนกลางที่ให้รสชาติดีที่สุด นิยมนำมาย่างและทอดน้ำมันน้อยๆ สำหรับเนื้อวัวส่วนซี่โครง ตัดแบบติดหรือไม่ติดกระดูกก็ได้ มีไขมันแทรกในเนื้อมากบริเวรขอบชิ้นมีเอ็นคั่นก่อนจะถึงไขมัน ย่างแล้วเนื้อนุ่มอร่อย

Knuckle

เนื้อวัวส่วน (Sirloin tip เชอลอยทิปหรือ Knuckle)

เนื้อวัวส่วน (Sirloin tip หรือ Knuckle) เป็นเนื้อช่วงโคนขาหลังตรงสะโพก ก้อนใหญ่ เนื้อนุ่ม ไม่มีมัน มีด้วยกัน 2 ก้อนต่อวัวหนึ่งตัว